#3: Charifa Zemouri

Over evidence based politiek en de depolitisering van wetenschap

Dr. Charifa Zemouri, specialist op het gebied van infectieziekten en beleidsadviseur van DENK, houdt een pleidooi voor evidence based politiek en de depolitisering van wetenschap.

Hoe verhouden de politiek en de wetenschap zich tot elkaar? In de bestrijding van het coronavirus leunt de overheid sterk op het Outbreak Management Team van het RIVM, samengesteld uit diverse experts uit relevante vakgebieden. In het spanningsveld tussen maatschappelijke, politieke en economische belangen worden adviezen en wetenschappelijke ontwikkelingen echter lang niet altijd opgevolgd, wat leidt tot vele vragen en scherpe kritiek vanuit de samenleving.

De weinig transparante besluitvorming, gebrekkige communicatie en zorgen om belangenverstrengeling hebben als gevolg dat het draagvlak voor maatregelen onder de bevolking aardig wat te wensen overlaat tijdens een periode waarin medewerking juist essentieel is. De neiging vanuit de politiek om dit te beantwoorden met repressie lijkt hierop een averechts effect te hebben, waardoor verdeeldheid alleen maar toeneemt. De rol van de wetenschap wordt bovendien steeds meer gepolitiseerd terwijl een objectieve toepassing ervan juist de weg uit de situatie zou kunnen zijn.

Zemouri, die haar promotieonderzoek deed naar infectiepreventie en de rol van aerosolen bij de overdracht van ziekteverwekkers, deelt haar kijk op de vertaling van wetenschap naar beleid in het licht van de pandemie en vertelt waar zij mogelijkheden ziet om deze te verbeteren.

Ook te bekijken op Odysee.

Timestamps:
0:05 Evidence based politiek
2:44 Eenrichtingsverkeer van bovenaf
4:54 Fractiediscipline zet oppositie buitenspel
6:32 Wetenschap wordt misbruikt
8:53 Van proefschrift naar politiek adviseur
11:39 Objectiviteit te midden van politisering
13:18 Aerosolen, ventilatie en VWS
15:43 Reageren of regeren
17:29 Beleid gericht op laaghangend fruit
21:57 Fomieten liggen meer voor de hand
23:25 Effectiviteit van ventilatie
26:18 Verlaging ventilatienorm horeca
27:57 Het ontbreken van interne expertise
29:36 CO2-meters
30:44 Publieke opinie leidend voor beleid
34:25 Dichotomisering in het denken
36:15 Maatwerk en eigen verantwoordelijkheid
39:39 Lobby’s en andere belangen
41:38 Ministeriële verantwoordelijkheid
45:25 Tekortkomingen van het systeem
50:22 Methodiek boven politiek
51:55 Het erkennen van fouten
53:23 Ruimte voor dissidentie
55:35 Communicatie en de rol van de media
57:59 Gedraai over mondkapjes
59:48 De wereld post-corona
1:02:17 De volgende crisis

Charifa’s aanbevolen leeslijst:

Van haar eigen hand:
Het wordt tijd voor evidence-based politiek
De misleidende ivermectine-discussie in de Tweede Kamer
MENA’s Prohibition of Homosexuality Is More Than a Human Rights Issue
Modeling of the Transmission of Coronaviruses, Measles Virus, Influenza Virus, Mycobacterium tuberculosis, and Legionella pneumophila in Dental Clinics
A scoping review on bio-aerosols in healthcare and the dental environment
Kruiscontaminatie: spatten, aerosolen en biofilm in de mondzorgpraktijk
Infection control in dentistry
Kamervragen DENK & PVV: Aerosole transmissie en het belang van ventilatie
Kamervragen DENK & Lid van Kooten-Arissen: Maskergebruik ter preventie van SARS-CoV-2 infecties in de ziekenhuiszorg
Interviews:
Charifa Zemouri: Evidence Based Politics For a New Era in The Netherlands
“Ik wil de zorg vrij maken van onderbuikgevoel of partijbelang”
Overige leestips:
A paradigm shift to combat indoor respiratory infection
THE POLITICS OF PUBLIC HEALTH POLICY
The coronavirus is here to stay — here’s what that means