#2: Mahir Alkaya

Over de digitale euro en de toekomst van geld

Mahir Alkaya, Tweede Kamerlid voor de SP, spreekt over de digitale euro en de toekomst van geld.

De nooit geheel afgewikkelde kredietcrisis is opgevolgd door de coronacrisis en terwijl centrale banken wereldwijd de economie overeind proberen te houden met het enige wapen dat zij hebben – de geldpers – roeren partijen als China en Facebook zich om het geopolitieke speelveld op te gaan schudden. Intussen zoekt het geld rendement op in zaken als aandelen en cryptovaluta, zonder terecht te komen waar het het hardst nodig is.

Welke veranderingen zijn er op komst in het financiële stelsel? Een monetaire reset en de komst van digitaal centralebankgeld lijken aanstaande, maar wat betekent dit in de praktijk? Welke problemen lost het op en welke nieuwe problemen kunnen er ontstaan? Zo lang de hoogste politieke organen nog niet besloten hebben liggen alle mogelijkheden nog open en kan Central Bank Digital Currency, of CBDC, de heraut zijn van zowel de bevrijding vanonder het juk van de commerciële banken als van een autoritaire en alomvattende surveillancemaatschappij.

Aan de ene kant het haast utopische scenario van een divers en decentraal ecosysteem van verschillende valuta waarin de belangen van zowel de burger als de markt gewaarborgd zijn, aan de andere kant dat van een dystopische toekomst waarin elke transactie en elke beweging wordt geregistreerd en gecommuniceerd met een centrale autoriteit wiens macht nog veel verder reikt dan de financiële sector alleen. De samenleving staat voor een keuze die, zo betoogt Mahir, niet aan de technocraten in hun achterkamers overgelaten mag worden.

Ook te bekijken op Odysee.

Timestamps:
0:05 De digitale euro
1:18 Geopolitieke belangen
4:01 Het mandaat van de ECB
6:42 Roepen in de Haagse woestijn
10:58 Technocratie versus democratie
12:19 Kleinere rol commerciële banken
14:22 Implicaties voor de samenleving
17:17 Vervlechting publiek en privaat
17:57 Depositogarantiestelsel
19:14 Commissie de Wit
20:13 Systemische schulden
21:06 Geldschepping vergroot ongelijkheid
22:17 Het falen van monetair beleid
24:21 Private winst, publiek risico
25:24 …ook in de zorg
26:12 Foute investeringen
27:50 Witwassen en terrorisme
29:26 Onrecht, strafrecht
30:59 Crypto: decentraal alternatief
33:45 Inkapseling door regelgeving
35:53 Ecosysteem van valuta
36:56 Digitale Euro als basisdienst
37:51 Zegen of vloek
38:56 Privacy als ontwerpkeuze
41:17 Toeslagenaffaire als waarschuwing
43:35 Mandaat voor de vuist op tafel
44:49 De achterkamers van Frankfurt en Davos
46:49 De weg naar een dystopie
47:53 Waarborgen van publieke belangen
50:32 De toekomst van cash
53:49 Innovatie, decentralisatie en de overheid
56:03 Alles wordt vermarkt
58:41 Visie in een neoliberale samenleving
59:59 Wie bepaalt de koers?
1:00:55 Politiek zonder ruggengraat
1:02:16 Zonder visie geen vooruitgang

Mahirs aanbevolen lees-, kijk- en luisterlijst:

Eindrapport digitaal centralebankgeld van de rapporteurs A. de Vries en M.O. Alkaya | Tweede Kamer der Staten-Generaal
Initiatiefnota van het lid Alkaya: 100% veilig sparen en betalen | Tweede Kamer der Staten-Generaal
https://www.nporadio1.nl/buitenland/31110-wat-betekent-een-digitale-euro-voor-de-consument
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/14/privacy-grootste-zorg-bij-digitale-euro-a4039873
https://www.nvb.nl/bank-wereld-online/publieke-digitale-euro-tweede-kamerleden-pleiten-in-rapport-voor-breed-politiek-debat/
https://lekkercryptisch.nl/nieuws/2021/02/06/Bitcoin-is-here-to-stay-omarm-het
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/05/13/geef-iedereen-een-rekening-bij-de-nederlandsche-bank-a3999655
https://bitcoinmagazine.nl/bitcoin-nieuws-overzicht/hup-bitcoin-mahir-alkaya-interview
https://www.bnr.nl/podcast/cryptocast/10379140/zagen-aan-de-stoelpoten-van-de-commerciele-banken